Historische Tuin (Lent)

Historische Tuin Als erfgoedinstelling steunt de Historische Tuin Lent e.o. op twee peilers. Enerzijds functioneert het als operationele kwekerij met de bijbehorende indeling en verzamelingen oude fruit-, groente- en plantenrassen en -soorten. Anderzijds beheert het, in functie als meer traditioneel museum, een verzameling huisraad, gebruiksvoorwerpen en werktuigen die typisch waren voor het leven en werken van de Lentse warmoezeniers en hun families, en die voor het grootste deel ook afkomstig zijn van nazaten van deze families. De meeste van deze voorwerpen dateren uit de tijd vóór en vlak na WO II.

De Historische Tuin Lent e.o. onderscheidt zich van meer traditioneel opgezette agrarische musea in het feit, dat het zwaartepunt van de activiteiten is gericht op het in stand houden van een operationele kwekerij. Ook de expositie in het museum richt zich met name op deze voor Lent specifieke vorm van tuinbouw; het wil echter geen omvattend beeld schetsen van allerlei mogelijke landbouwactiviteiten (inclusief akkerbouw en veeteelt).

Website: www.historischetuinlent.nl | Contactpersoon: Paul Schoenmakers

Lijst met te fotograferen objecten:

Hieronder vind je de lijst met objecten die gefotografeerd mogen worden (eerst de collectiecode/tag, dan de naam van het werk).

Let op: bij het uploaden van foto’s naar flickr dien je de collectiecode als tag toe te voegen.

30001 bakkenplek met Lentse ramen
30002 bloemenkas (mèt inhoud)
30003 kasdruiven
30004 dubbelgraf ‘de Tenenzuigers’
30005 godenbeeldjes (Cybele & 2 leeuwen)
30006 veilingklok
30007 Lentse wagen
30008 tonspuit 1
30009 tonspuit 2
30010 melkkar
30011 zaaimachine
30012 wasmachine
30013 mangel
30014 haam
30015 bijenvolk in demokast
30016 ploeg
30017 eierkist
30018 dibbelaar
30019 plattebuiskachel
30020 wieg
30021 kinderstoel
30022 grondzeven
30023 houten kruiwagen met potten
30024 bietenmolen
30025 muurschildering “Gezicht op Nijmegen en veerpont ‘Zeldenrust’ vanaf de Veerdam te Lent”

Regels voor het maken van foto’s in de Historische Tuin Lent :

Algemene spelregels van Wiki loves art/NL