Frans Hals Museum (Haarlem)

Frans Hals MuseumOude kunst in het Frans Hals Museum
De totale verzameling oude kunst van het Frans Hals Museum telt ongeveer 600 schilderijen. Een deel daarvan is permanent te zien. De rest is uitgeleend, wordt gerestaureerd, of verblijft in depots. Ook meubels, kasten, kisten, banken, keramiek, glas en zilver staan opgesteld.

De vroegste schilderijen uit het Frans Hals Museum dateren uit het begin van de 16de eeuw. Het zijn schilderijen met bijbelse voorstellingen die gemaakt zijn voor altaren in kloosters, kerken en kapellen en mythologische voorstellingen.
De schilders uit de 16de eeuw – Jan van Scorel, Maerten van Heemskerck, Hendrick Goltzius en Cornelis van Haarlem – waren de wegbereiders voor de wereldberoemde schilderkunst van de Hollandse Gouden Eeuw.

Haarlem was in de 17de eeuw een machtige en welvarende stad en een centrum van kunst en cultuur. De schilders uit de Gouden Eeuw specialiseerden zich in alledaagse onderwerpen: portretten, stillevens, stadsgezichten. Frans Hals, de beroemdste Haarlemse schilder uit de Gouden Eeuw, was gespecialiseerd in portretten en groepsportretten, waaronder de vijf grote groepsportretten van de Haarlemse schutterijen.

Website: www.franshalsmuseum.nl | Frans Hals Museum op wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Hals_Museum | Contactpersoon: Monique van Royen

Lijst met te fotograferen objecten:

Hieronder vind je de lijst met objecten die gefotografeerd mogen worden (eerst de collectiecode/tag, dan de naam van de kunstenaar en de naam van het werk en met eventueel het objectnummer). De objecten zijn gegroepeerd per tentoonstelling(szaal).

Let op: bij het uploaden van foto’s naar flickr dien je de collectiecode als tag toe te voegen. (28001, 28002, 28003…)

Zaal 3
28001 Jan van Scorel – Groepsportret van Jeruzalemvaarders
28002 Jan van Scorel – Adam en Eva

Zaal 4
28003 Maerten van Heesmkerck – Drieluik met Ecce homo
28004 Maerten van Heesmkerck – Zijluiken van het Drapeniersaltaar
28005 Cornelis Cornelisz van Haarlem – De kindermoord in Bethlehem
28006 Cornelis Cornelisz van Haarlem – De bruiloft van Peleus en Thetis
28007 Hendrick Goltzius – Minerva
28008 Hendrick Goltzius – Mercurius
28009 Hendrick Goltzius – Hercules en Cacus

Zaal 5
28010 Maerten van Heesmkerck – De heilige Lucas schildert de Madonna
28011 Maerten van Heesmkerck – De doornenkroning

Zaal 6
28012 Jan Nagel – Maria Magdalena
28013 Pieter Pietersz – De drie jongelingen in de gloeiende oven

Zaal 7
28014 Gerrit Berkheyde – De Grote Markt met de Grote of Sint Bavo kerk
28015 Pieter Roestraten – De losbandige keukenmeid

Zaal 11
28016 Jan de Bray – Allegorie van Frederik Hendrik
28017 Jacob Matham – Gezicht op de brouwerij De Drie Leliën

Zaal 12
28018 Poppenhuis
28019 Pieter Brueghel de Jongere – Spreekwoorden

Zaal 13
28020 Frans Hals – Nicolaes van der Meer
28021 Frans Hals – Cornelia Vooght
28022 Frans Hals – Maaltijd van de officieren van de Sint-Jorisschutterij 1616
28023 Frans Hals – Maaltijd van de officieren van de Sint-Jorisschutterij 1624/27
28024 Frans Hals – Maaltijd van de officieren van de Cluvenierschutterij 1624/27
28025 Frans Hals – Vergadering van de officieren en de onderofficieren van de Cluveniersschutterij 1633
28026 Frans Hals – Maaltijd van de officieren van de Sint-Jorisschutterij 1639
28027 Johannes Verspronck – De regentessen van het Grote of Sint Elisabeth’s Gasthuis te Haarlem

Regels voor het maken van foto’s in het Frans_Hals_Museum:

Algemene spelregels van Wiki loves art/NL