Visserij & Vlaardings museum (Vlaardingen)

Visserij & Vlaardings museumNaast de uitgebreide visserijcollectie die zich in een vaste opstelling op de begane grond bevindt, zijn er regelmatig exposities te zien over een onderwerp dat met de stadshistorie te maken heeft. Zo ook de nieuwe expositie ‘Bruidstranen – oude en nieuwe gebruiken rondom het huwelijk’, die tot en met 14 juni te bekijken is.
‘Bruidstranen’ gaat in op de vele gebruiken die met het huwelijk samenhangen.
Weleens van ‘trouwen met de handschoen’ gehoord? En welke verrassende rol vervult onze kindervriend Sint-Nicolaas nog meer? Wat is een kalib en hoe lang duurt een Marokkaanse bruiloft eigenlijk? Op de expositie worden diverse gebruiken belicht uit een aantal typerende periodes uit de vorige eeuw. Naast archivalia als huwelijksaanzoeken, feestmenu’s, trouwboekjes, foto’s etc. etc. vormt de bruidsmode uit die jaren een belangrijk onderdeel van de expositie. De ‘Bruidsmodezaak’ – mét paskamer – biedt de gelegenheid om naar hartelust de meest prachtige bruidsjurken te passen. Neem uw fotocamera mee, want in de voormalige rederskamer is een historische fotostudio ingericht! ‘Bruidstranen’ is de tweede tentoonstelling in de cyclus ‘Rituelen’. En, bent u inmiddels nieuwsgierig geworden naar de betekenis van de titel van de tentoonstelling, bruidstranen? U bent van harte welkom!

Website: www.visserij-museum.nl | Contactpersoon: Arnoud van Aalst

Lijst met te fotograferen objecten:

Hieronder vind je de lijst met objecten die gefotografeerd mogen worden. Eerst de collectiecode/tag, dan de naam van het werk en eventueel aanvullende informatie.

Let op: bij het uploaden van foto’s naar flickr dien je de collectiecode als tag toe te voegen.

18001 Vaandel van de Rooms Katholieke Bond van Spoor en Tramwegpersoneel (Afd. Vlaardingen St. Raphael, ca 1925-1935, Inv.nr. 7488)
18002 Scheepsmodel van de bunhoeker Dammes Erve door Jacobus Korver, 1857, Inv.nr. 0666
18003 Ets uit de serie ‘Poissons de Mer’ door Albert Flamen, 17 de eeuws. Inv.nr 0235
18004 ‘Voorbereidingen voor de verkoop van de nieuwe haring’, A. Lelie en W. van Leen 1815. Inv.nr. S0254
18005 Haringkroon van beschilderd blik, hout, touw, glas en wol, ca. 1880-1900. Inv.nr. 2361
18006 Zilveren haringbeker geschonken in 1883 aan Pieter Karel Drossaart bij diens jubileum. Inv.nr. 2664
18007 ‘De Godvreezende zeeman’, zeemansbijbel uit 1828. Inv.nr. 674
18008 Handschrift met wapen College voor de Zeevisscherijen en handtekeningen. Inv.nr. DV0549
18001 Bokaal, herinneringsglas Jacob van der Windt 1780 den 29 Dec. Inv.nr. 0626
18011 Hendrik Veder, Het uitzeilen van de haringvloot op Buisjesdag 5 juni 1884. Inv.nr. S0015
18012 Schilderij van Hendrik Willem Mesdag getiteld Aankomst van de Vis, 1875. Inv.nr. S0001
18013 Haringsjees uit de 19de eeuw. Inv.nr. 5194
18014 Visscherijkast afkomstig van de vroedschap Gemeente Vlaardingen voor de Raadkamer van de stad, 1761. Inv.nr. 4280
18015 litho van klederdrachten naar aquarel van Valentijn Bing, 1850-1857. Inv.nr. P0084 Ingekleurde
18016 Gouden oorijzer met gouden krullen, 1875. Inv.nr. 4743
18017 VL 92 Balder, Haringlogger.
18018 Japon van Europse sits, 1780-1825. Inv.nr. 7321
18019 Schilderij van Willem Ormea getiteld ‘Vissen op een duin’, ca. 1650-1660. Inv.nr. S0112
18020 Gouden horloge in 1917 geschonken door de Vereeniging van Kuipers, Houtbewerkers, Enz. te Vlaardingen, aan J. Buis. Inv.nr. 5344
18021 Foto van een Vlaardingse speetster uit 1923.
18022 Gouden medaille Visscherijtentoonstelling uit 1892. Inv.nr. 0698
18023 Affiche ter bevordering van de consumptie van haring, 1948. Inv.nr. G0019
18024 Penschilderij door Adriaan (van der) Salm getiteld ‘Walvisvangst’, 1700-1720. Inv.nr. S 0017
18025 Tegeltableau VL Columbes II, 1890. Inv.nr. 1064
18026 Kunststof vaatje met opschrift ‘Holland Hering’ gebruikt voor de export naar Amerika, 1965-1970. Inv.nr. 8650

Regels voor het maken van foto’s in het Visserij & Vlaardings museum:

Een deel van de bovengenoemde objecten bevinden zich in het depot. Als deelnemers van te voren een afspraak maken dan zijn deze stukken ook toegankelijk en mag er gebruik worden gemaakt van een flitser.

De openingstijden van het museum zijn:
Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00-17.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur.
Nieuwjaar en Koninginnedag gesloten
In het museum mag niet worden geflitst. In uitzonderlijke gevallen kan toestemming worden verkregen om met flitser te fotograferen.
Deze regels zijn een aanvulling op de algemene spelregels van Wiki loves art/NL