Thermenmuseum (Heerlen)

Thermenmuseum

In 1940 werd in het centrum van Heerlen het fundament ontdekt van het belangrijkste bouwwerk van de Romeinse nederzetting Coriovallum, de thermen. Een boer die het braakliggende grasland aan het omploegen was bleef op 18 juni van dat jaar met zijn ploeg in een zuilfragment steken. Een aantal dagen later al begon amateurarcheoloog Dr. H.J. Beckers met een grote opgraving en in 1941 waren de meest imposante archeologische resten van Nederland blootgelegd. Het belang van de vondst werd meteen ingezien. Men dekte het terrein af met een laag grond om het in 1977 weer te ontgraven en op te nemen binnen de muren van een nieuw museumcomplex. De plannen voor een overkapping waren trouwens al gemaakt door de tijdens de opgraving aanwezige architect Frits Peutz.

Hoewel het opgaande muurwerk bijna helemaal verdwenen is, kan men zich aan de hand van funderingen en vloerniveaus nog een goede voorstelling maken van het badhuis. Het bestond uit een ommuurd terrein met daarbinnen een badgebouw van 50 bij 50 meter. Via een overdekte zuilengalerij kwam men achtereenvolgens in een kleedruimte (apodyterium), een zweetruimte (sudatorium), twee dompelbaden (frigidarium), een verwarmde massageruimte (tepidarium) en een warmwaterbad (caldarium). Buiten was er nog een openluchtbad (natatio), kon er gesport worden in de speciaal daarvoor aangelegde ruimte (palaestra), en waren er toiletten en kleine winkeltjes. Het badhuis werd in de tweede eeuw na Christus gebouwd en bleef tot de vierde eeuw in gebruik.

Website: www.thermenmuseum.nl | Het Thermenmuseum op wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Thermenmuseum | Contactpersoon: Heidi Verkooijen

Lijst met te fotograferen objecten:

Hieronder vind je de lijst met objecten die gefotografeerd mogen worden (eerst de collectiecode/tag, dan de naam van het werk en eventueel extra informatie).

Let op: bij het uploaden van foto’s naar flickr dien je de collectiecode als tag toe te voegen. (13001, 13002, 13003….)

13001 Steen des aanstoots (Kalkstenen bouwfragment, Bordes, 03804)
13002 Kapiteel van een zuil (Kalkstenen bouwfragment, Bordes, 03802)
13003 Opgraving badhuis
13004 Maquette badhuis (Ruimte I)
13005 Fortuna (Beeld gipsafgietsel, Ruimte I)
13006 Fragment van een zandstenen mijlpaal (Ruimte II)
13007 Steekhangslot met sleutel (IJzeren hangslot, Ruimte III, Vitrine 38, 04199)
13008 Schuifgewicht van brons en lood (Ruimte IV, Vitrine 14, 23893)
13009 Bronzen weegschaal (Ruimte IV, Vitrine 14, 18026)
13010 Beeld mysterieuze vrouw (Gipsafgietsel van een vrouwenkop, Ruimte V, 03621)
13011 Beeld mysterieuze man ( Zandstenen gebeeldhouwde kop, Ruimte V, 03828)
13012 Askist Simpelveld (Gipsafgietsel askist, Ruimte VI, 09014)
13013 Gezichtsurn (Aardewerken urn, Ruimte VI, 00484)
13014 Grafsteen (Grafsteen met inscriptie, Ruimte VI, 03830)
13015 Grafsteen (Gipsafgietsel ubisch paar, Ruimte VI, 03829)
13016 Fragment grafmonument (Kalkstenen fragment grafpijler, Ruimte VI, 09006)
13017 Fragment grafmonument (Kalkstenen fragment grafpijler, Ruimte VI, 09007)
13018 Schubzuil (Zandstenen schacht van een zuil, Ruimte VII, 03806)
13019 Buste van godin Minerva (Beeldje van metaal en brons, Ruimte VII, Vitrine 20, 22163)
13020 Kruikje Lucius (Aardewerken kruikje, Ruimte VIII, 07776)
13021 Balsamarium (Glaswerk, Ruimte IX, Vitrine 1, 10281)
13022 Flesje voor badolie (Glaswerk, Ruimte IX, Vitrine 1, 08591)
13023 Flesje voor badolie (Glaswerk, Ruimte IX, Vitrine 1, 08592)
13024 Moderatus (Terra sigilata, Ruimte X, Vitrine 10, 14390)
13025 Pantserbeslag (Versiering van metaal en brons, Ruimte XI, Vitrine 33, 04264)
13026 Keizer Claudius (Kalksteen met inscriptie, Ruimte XI, 03803)
13027 Grafsteen Marcus Julius (Gipsafgietsel, Ruimte XI, 03831)
13028 Votiefsteen Marcus Sattonius Iucundus (Zandsteen met inscriptie, Ruimte XII, 03795)

Regels voor het maken van foto’s in het Thermenmuseum:

Er mag met statief en flits gefotografeerd worden. Daarnaast moet ook entree worden betaald (€ 5,50 voor volwassenen en € 5,00 voor senioren).

Deze regels zijn een aanvulling op de algemene spelregels van Wiki loves art/NL