Verslag informatiebijeenkomst

Op 6 april 2009 vond bij Waag Society in Amsterdam de eerste wiki loves art/NL informatiebijeenkomst voor musea en erfgoedinstellingen plaats. Bij de bijeenkomst waren ongeveer 20 medewerkers van Nederlandse musea en erfgoedinstellingen aanwezig. Door middel van drie presentaties zijn het concept voor wiki loves art /NL, de ervaringen met soortgelijke evenementen in het buitenland en het belang van het gebruik van wikimedia als communicatieplatform gepresenteerd. Hieronder zijn de drie presentaties, die tijdens de bijeenkomst gehouden zijn te vinden:

De presentatie van Nikki Timmermans en Paul Keller van Creative Commons Nederland over het concept voor wiki loves art /NL:

De presentatie van Mark Wesbeek van Wikimedia Nederland over eerdere samenwerkingen tussen wikimedia projecten en erfgoedinstellingen:

De presentatie van Radna Rumping and Geer Oskam van de n8 over het belang van samenwerken met wikipedia voor musea:

Na afloop van de presentaties was er gelegenheid voor vragen en konden musea en erfgoedinstellingen zich voor deelname aan wiki loves art /NL aanmelden. Negen van de aanwezige musea hebben zich na afloop van de presentatie aangemeld. De namen van en meer informatie over de participerende instellingen zullen binnen kort op deze website verschijnen. De deelnemers gaan nu aan de slag met het maken van een selectie objecten uit de collectie, die gefotografeerd mogen worden in juni.

Hoewel 9 musea op een dag een mooi begin is (bij de eerder editie in de VS deden in totaal 15 musea mee), zijn we nog steeds op zoek naar meer instellingen die mee willen doen. Musea en erfgoedinstellingen die mee willen doen kunnen per mail contact met Lieke Heijmans opnemen. Ook voor meer informatie over het project en deelname kun je terecht bij Lieke.

Category: Uncategorized Comment »


Leave a ReplyBack to top