Museum aan het Vrijthof (Maastricht)

Museum aan het VrijthofEen historisch huis aan het bekende Vrijthof waar zowel voor toeristen als Maastrichtenaren iets te beleven valt. Het verleden van de inwoners van de stad Maastricht is altijd tastbaar aanwezig in de vorm van kunst en vooral prachtig vormgegeven gebruiksvoorwerpen van meubels tot ruiterpistolen, van zilveren kandelaars tot uurwerken. De inrichting verandert regelmatig daarnaast maakt de vaste opstelling enkele keren per jaar plaats voor tentoonstellingen. Maar het uitgangspunt blijft altijd vijf eeuwen culturele identiteit van een stad. Geschiedenis die getoond, ontdekt, toegelicht en beleefd kan worden. Dát is Museum aan het Vrijthof, tot voor kort Museum Spaans Gouvernement. Doorgrond de geest van Maastricht. Voel de geschiedenis. En bewonder kunst en kunstnijverheid uit vroeger tijden. De bezoeker kan zich verliezen in de sensatie deel uit te maken van het leven in de 18e eeuw, krijgt de kans kennis op te doen, verbanden te zien, maar mag ook gewoonweg genieten van zoveel fraais dat kunstenaars en ambachtslieden uit deze stad in het verleden hebben voortgebracht.

Website: www.museumaanhetvrijthof.nl | Contactpersoon: Patrick Rijs

Lijst met te fotograferen objecten:

Let op: bij het uploaden van foto’s naar flickr dien je de collectiecode als tag toe te voegen.

Locatie: Luikse kamer

17001 Eikenhouten buffetkast, Nederland (Maastricht), tweede kwart 18e eeuw

Beschrijving:
Dubbeldeurs buffetkast bestaande uit een bovenkast met gesneden decoraties en vlammenlijsten langs de hoek- en middenlijsten en een rocaillebekroning. De onderkast heeft aan de voorzijde drie klauwpoten, deuren met rocailledecoratie en twee laden.
Deze buffetkast is een typisch voorbeeld van de Régence-stijl zoals deze in het tweede kwart van de achttiende eeuw tot ontwikkeling komt in Luik en later ook in Aken en Maastricht. Eikenhout is in deze regio het gebruikelijke materiaal gebleven ondanks dat men in Holland en Frankrijk -de grote voorbeelden- in deze periode kiest voor intarsiawerk met kostbare houtsoorten. De ornamenten zijn asymmetrisch van vorm maar zijn symmetrisch op het meubel aangebracht, met uitzondering van de rocaille die de bovenkast bekroond en de typische rocaillevorm heeft. De decoraties zijn rijk maar overwoekeren nooit het meubel.

De bovenkast staat open en is ingericht met:

- Zes famille rose borden met decor van een haan waaromheen een rand van bloemen in perken, Qian-long, 18e eeuws.
- Twee staande aardewerk koetjes met polychroom bloemendekje, 18e eeuws
- 17e eeuws Hollands glaswerk.

17002 Eikenhouten vitrinekast, Nederland (Maastricht), Tweede kwart 18e eeuw

Beschrijving:
Buffetvitrinekast bestaande uit een onderstel met twee deuren en afgeronde hoeken. De kleinere bovenkast heeft eveneens twee deuren en daarin, in de zijkanten en op de hoeken, ruiten gevat in een ajourgesneden omlijsting metrocailles en florale motieven. De kast wordt bekroond door een ajourgesneden rocaille. Deze Luikse vitrinekast is een typisch voorbeeld van de Luikse Régence-stijl welke in het tweede kwart van de achttiende eeuw tot bloei is gekomen. De opengewerkte bovenkast en de afgeronde hoeken maken de kast tot een deel van de wand. Typisch voor de Luikse (en Maastrichtse) vitrinekast is het feit dat de bovenkast smaller en ondieper is dan de onderkast. Overigens blijkt dit exemplaar bij nadere beschouwing Maastrichts van origine, zoals blijkt uit het ‘tafelpootmotief’ dat verschillende keren is toegevoegd.

In de vitrine staat o.a.:

- 18e eeuws Maastrichts zilver, “chine de comande” (Chinees porselein begin 18e eeuw).
- Verschillend 17e en 18e eeuws glasservies.
- Waaronder fraaie 18e eeuwse Hollandse karaffen.

17003 Eikenhouten vitrinekast, Nederland (Maastricht) ,Tweede kwart 18e eeuw

In de bovenvitrine o.a.:

- Zes identieke kandelaars van de beroemde 18e eeuwse Maastrichtse zilversmid Balthasar Eijmael.
- “Chine de Comande“ porseleinen blauw/witte borden.

Locatie:Kunstkamer

17004 Eikenhouten vitrinekast, Nederland (Maastricht), Tweede kwart 18e eeuw

In de vitrine staat o.a.:
- Maastrichts zilveren schenkkan van Balthasar Eijmael uit het eerste kwart van de 18e eeuw.
- Een tafelbel van de Lambertus Eijmael en broer van de hierboven genoemde.
- Verschillende Maastrichtse kandelaars en een Fries theepotje uit Sneek.

Regels voor het maken van foto’s in het Museum aan het Vrijthof :

- Indien een fotograaf speciale wensen heeft kan hij zich wenden tot de baliemedewerker.

Deze regels zijn een aanvulling op de algemene spelregels van Wiki loves art/NL