Fries Museum (Leeuwarden)

fries museumHet Fries Museum (Fries: Frysk Museum) is een museum in Leeuwarden. Het museum werd op 13 april 1881 geopend door het Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefening van Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. In de begindagen werd het het Museum genoemd. De Historische Tentoonstelling van 1877 was een dusdanig succes dat het genootschap in staat was een pand aan de Koningstraat te betrekken. Een van de topstukken van het museum is de zilveren Poptaschat uit de 17e eeuw. Ook het vermeende zwaard van Grote Pier is in het bezit van het museum. De Mata-Hari-zaal besteedt speciale aandacht aan het leven van de exotische danseres en vermeende spionne Mata Hari, die in werkelijkheid Margaretha Zelle heette en uit Leeuwarden afkomstig was.

Fries Museum
Fries Museum
Fries Museum
Fries Museum

Website: www.friesmuseum.nl | Het Fries Museum op wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Fries_Museum | Contactpersoon: Wilbert Helmus

Event

Fotosessie met ontbijt op vrijdag 19 juni in Princessehof en Fries Museum!
Op vrijdag 19 juni organiseren Princessehof en Fries Museum een bijzondere fotosessie. ’s Ochtends vóór de opening van de musea krijgen deelnemers eenmalig de gelegenheid om met gebruikmaking van flits en statief te fotograferen. Vanaf 08.00 uur is iedereen uitgenodigd voor een ontbijt in het Fries Museum om vervolgens aan de slag te gaan, eerst in het Fries Museum en vanaf 09.30 uur in het Princessehof. Deelnemers maken bovendien kans op een extra prijs die het Fries Museum en het Princessehof uitloven aan de meest verrassende foto!

Aanmelding voor het ontbijt graag uiterlijk donderdag 18 juni via info@friesmuseum.nl. Dus meld je snel aan!

Lijst met te fotograferen objecten:

Let op: bij het uploaden van foto’s naar flickr dien je de collectiecode als tag toe te voegen.

Voor het Wiki Loves Art project dagen we jou uit om van 1 tot en met 30 juni spectaculaire foto’s te maken van de stijlkamers van het Fries Museum. Het is nu het moment om de historische interieurs zoals ze nu in het museum gepresenteerd zijn, vast te leggen voor de toekomst. Als je naar het museum komt, vraag een sticker bij de balie en fotografeer:

22001, Stijlkamers van het Eysingahuis

22002, Hindelooper kamers

22003, Bisschopkamers

Je kunt het interieur of onderdelen daarvan fotograferen, maar ook de losse voorwerpen zoals schilderijen, tegeltableaus of spiegels.

Regels voor het maken van foto’s in het Fries Museum:

Bij binnenkomst in het museum vraag je bij de balie om een sticker die je zichtbaar op je kleding plakt, waarop staat dat je fotografeert voor Wiki Loves Art. Je mag hiermee alleen in de stijlkamers van het museum fotograferen. Gebruik van flitsapparatuur, lampen en statieven is niet toegestaan. Fotograaf en camera mogen de objecten niet dichter naderen dan 60 cm. Blijf daarbij achter de hekjes, zonder het overige museumpubliek te storen of te hinderen. De stijlkamers waar gefotografeerd mag worden voor Wiki Loves Art zijn herkenbaar aan het Wiki-logo. Deze regels zijn een aanvulling op de algemene spelregels van Wiki loves art/NL